Politisk Dagbok Innehåll Charlies Sajberhem

  Rasism-Fascism-Nazism-Förakt.  

   
 
Tjuriga finnar, parasitära zigenare, lata tattare, efterblivna lappar och flabbande niggrer
var begrepp som flitigt användes i läran om rashygien för mindre än ett halvsekel sedan.
Låtom oss vända på steken.

Så sent som 1946 utkom "vetenskapsmannen"(!?) och antropologen Bertil Lundman med sin förment vetenskapliga bok Nutidens människoraser.

Där hittar man bland annat följande oerhört "intelligenta" slutsatser:

"Negrerna äro jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker och pratar och flabbar med sin breda humor och njuter av alla de fröjder, som ögonblicket kan giva. En motgång kastar honom bokstavligen till marken, han vrålar och sliter sig i håret som en besatt i vildaste förtvivlan. Ögonblicket därefter är dock det hela glömt och allt är som vanligt. Negerns sangviniska temperament innesluter mycken godmodighet och vid lämplig behandling kan han bli en mycket trogen tjänare. En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav, som frånsett enstaka utbrott, väl finner sig i sitt öde, ja till och med är flabbig i slavhandlarens kedjor."

Lundmans verk användes i undervisningen ända fram till 1960 och dylik "vetenskap" har alltjämt stark dragningskraft på vissa människor i nutid. Svarthåriga nekas inträde på en del restauranger, nynazister misshandlar invandrare och homosexuella samt hetsar mot judar, polisen gör razzia på tunnelbanan i Rinkeby därför att SL:s trafikvärdar påstår att invandrarna inte betalar sina biljetter.

Den tolerans som nynassar och andra, inklusive det "demokratiska" Europa nu använder sig av:
Pogromer mot rumäner och tamiler, kriminalisering av miljoner som jobbar halvgratis och gömmer sig i källare. Deportering av iranska kvinnor som försökt undkomma stening och med övertejpade munnar och bakbundna händer skickas tillbaka. Tågvagnar, som belgaren Chris de Stoop beskriver i Människohantering i Europa, som i isande tystnad rullar runt med icke önskvärda. I strid mot FN-stadga och Genève-konvention.

Vad är det för konstig folkgrupp, dessa nynassar och Svensson-rasister som med fyllerifester och hitlerhälsningar sprider sig över världen?

Så låt oss vända på steken för en liten stund:

"Nynassarna är jordens största rasister, en grupp av ouppfostrade och omogna barn som mindre än andra besväras av normala mentala spärrar. Nynassen tar dagen som den kommer, skriker och flabbar intelligensbefriat med sin skadade humor och njuter av alla de svartskallar han för ögonblicket kan misshandla eller slå blodiga. Den minsta motgång kastar honom bokstavligen till marken, han vrålar och försöker dumt slita sig i det hår han för länge sedan rakat bort. Hans våldsbenägna temperament innesluter också mycken lydighet kopplat till ett fast och starkt ledarskap och vid lämplig behandling kan han bli en mycket trogen tjänare eller administratör i vilken diktatur som helst. På grund av fullständig frånvaro av intelligent tänkande och utan tillstymmelse till den simplaste analysförmåga kan nynassen aldrig fatta egna beslut underbyggda på logik och intelligent tänkande/analys. En sådan natur kan också bli en utmärkt dörrvakt på för invandrare förbjudna ställen och finner sig mycket väl tillrätta i polis, militär och väktar uniform."

Sådan är han/hon,,, den "Ariskt Renrasiga" nynassen!


 
Det påstås ju allmänt i media och av "experter" att rasism och främlingsfientlighet skulle skapas av att folk inte får jobb och att det är ekonomisk kris med mera. Orsaken till att vissa individer anammar rasistiska tankegångar och värderingar är ju lika många som det finns rasister och nazister, så denna ständigt utbasunerade "förklaring" på problemet måste ju med logikens lagar anses som en OERHÖRT förenklad förklaring, då det ju vimlar av rasister bland "vanliga hederligt arbetande Svensson:s", samt inte minst i överklassen,,, och dom kan väl knappast hänföra sina åsikter till arbetslöshetsituationen mm.

Nej,,, det är bara dravel och skitsnack helt enkelt ! Saken är nog så enkel som så att det handlar enbart om degenererade hjärnor utan förankring i verkligheten, och med total brist på medmänsklighet, empati och insikt om sakers verkliga tillstånd. Arbetslösheten används till exempel av skinnskallarna enbart som intäkt och en ursäkt för att legitimera sin redan från början rasistiska-fascistoida personlighet.
Skulle ovanstående fullständigt imbecilla teori ha något som helst med verkligheten att göra så borde ju i rimlighetens namn ALLA som är arbetslösa med automatik bli rasister-nynazzar. Nu ser ju inte verkligheten sån ut, vilket gör att teorin faller platt till marken. Sanningen är nog snarare den att att vissa individer redan FÖRE eventuell arbetslöshet, eller andra orsaker man nu vill skylla på, har en personlighet som lättare anammar vissa ideologier och värderingar. Se bara på småbarn och tonåringar, vissa av dom får ju en "kick" av att till exempel tortera katter, hundar osv. Eller ta mobbning som exempel ! Det förefaller snarare som om vissa människor helt enkelt har större "fallenhet" för brist på empati och medkänsla = "ondska".

Om man överhuvudtaget skall leta orsaker till denna brist på empati, eller "ondska", så bör man ju rimligtvis göra det tidigt i människors liv då "grundpersonligheten" utvecklas. Och inte börja söka efter dom först i tonåren, och uppåt i åldrarna ! När man väl är uppe i "arbetsmogen" ålder så är med andra ord ens "grundpersonlighet" redan etablerad inom var och en, och den följer oss genom hela livet med vissa fullt naturliga småjusteringar beroende på erfarenheter och upplevelser genom åren. Detta är ju självklart !
Men att påstå att någon blir rasist-nazist bara för att vederbörande blivit arbetslös,,, skitsnack helt enkelt !

Se bara på fallet med Syndikalisten Björn Söderberg som blev mördad av nynazzar på grund av att han hade stoppat ett degenererat nazzesvin på sitt jobb från att avancera inom facket.

Hampus,,, Hampus,,, lille vän,,, vad har du gjort,,,? Inte kan han skylla på "arbetslöshet" inte !!!
Och de "välsituerade" föräldrarna är SÅ bestörta och kan INTE förstå hur det kunde gå så,,, Jo Jo,,,
Det kan ju för fan inte bli på något annat sätt när man uppfostras i en anda av att man är förmer än andra och att man tillhör ett slags elit i samhället. Hur många företagare och industrimagnater var det inte som kritiklöst stödde Hitler eftersom man insåg möjligheterna att tjäna pengar på hans politik ?!
Och den gamla adeln och överklassen har ju inpräntat i ryggmärgen sen hundratals år tillbaka att dom tillhör en elit som har rätt att styra och ställa med andra människors väl och ve.

Det är minst sagt oerhört svårt att inte hänge sig åt melankoli och allmänt depressivt tänkande, när man ser sig omkring i samhället och upptäcker i vilken stor utsträckning mental miljöförstöring och total hjärndöd allt effektivare breder ut sig bland allt fler människor. Ytlighet, egoism, förakt för "svaga", och utsatta grupper, får en allt mer påtaglig acceptans bland "vanligt" folk för varje dag som går.
Rasistiska uttalanden är idag vardagsmat på arbetsplatserna och då i huvudsak i "arbetsbyschor" och fikarum där "vanliga hederliga Svenssonknegare" framlever sina arbetsliv.

Bland lastbilschaufförer och grävmaskinister m.fl. liknande yrkeskategorier är dylika åsikter i klar majoritet över en mer nyanserad och analytisk inställning. Av egen erfarenhet så uppskattar jag att ca: 8-9 av 10 i denna grupp kan klassas som lågintelligenta manschauvinister med klart uttalade rasistiska, kvinnoföraktande och fascistoida-psykopatiska personlighetsdrag.

Det brukar inte ta mer än högst ca: 5-10 minuter från det att dom har anlänt med sitt fordon innan dom börjar komma med uttalanden som: "Alla dessa jävla blattesvin-svartskallar, som bara kommer hit för att leva på socialbidrag, och ta jobben ifrån oss hederliga svenskar ".

Hur i helvete dom nu lyckas med att få den ekvationen att gå ihop,,, socialbidrag OCH sno jobben !?!?!

Men det är klart,,, i en hjärna där inga synapser "what so ever" fungerar, och där alla fruktlösa försök
till eventuell tankeverksamhet, styrs av "reptilhjärnan", kan resultatet inte bli så mycket annorlunda !
Logik är uppenbarligen en fullständigt okänd faktor !

När dom sedan har öst sitt missnöje och galla över "dessa undermåliga representanter för det mänskliga släktet", så dröjer det inte så länge innan man raskt kastar sig över nästa grupp av "människor"(?) som endast är värda allt förakt och helst skulle avlivas, eller åtminstånde sättas i arbetsläger.
(Typ Gulag eller??) Och detta sagt av individer som alltid har vojat sig över Stalins arbetsläger !!

Jaa...självfallet är det, "alla dessa jävla socialfall", som ju bara är lata och inte vill göra rätt för sig,
till skillnad från deras felfria enväldiga domare, som ju naturligtvis är "Hederliga och hårt arbetande"
renrasiga ariska män som,,, "Byggde landet".

Frågan är ju då hur pass "hederlig" och högt stående "arier" man är när man:
Tillverkar, köper och säljer hembränt. Köper smuggelsprit och cigaretter. Stjäl material på sin arbetsplats.
Jobbar svart utan att betala den skatt man ska, och dessutom SKRYTER med det.
Förtrycker och föraktar människor som inte klarar "konkurrensen" eller har något annat "lyte".

Hjärnkapaciteten på dem som gör dessa uttalanden, är skrämmande låg och oroväckande, då mänskligheten i rimlighetens namn, borde ha ökat sin förmåga att tänka klart och logiskt, vartefter som utvecklingen går framåt. (Framåt?). Så är nu inte fallet, utan dessa individer uppvisar istället en klar tendens till recession vad gäller hjärnans förmåga till logiskt och intelligent tänkande.

En delförklaring till denna "hjärnans degeneration" hos dessa individer, står att finna i det faktum att samhället i stort, och speciellt massmedierna har blivit allt mer ytliga, och att all nödvändig information har blivit alltmer fragmenterad vartefter tiden går. Det blir allt svårare att tillgodogöra sig adekvata och fullödiga fakta att basera sina åsikter och sina värderingar på. Men detta är trots allt ingen ursäkt för dessa individers val av värderingar ! Eftersom det trots allt finns individer som klarar av att tillgodogöra sig information trots den grava fragmenteringen av densamma, så kan ingen människa i landet Sverige åberopa detta som skäl till att försvara rasistiska-fascistoida värderingar.

Det är var och ens "förbannade" ansvar och plikt att analysera och försöka genomskåda felaktig och missvisande information, och inte vara så förbannat godtrogna. Problemet med fascistoida och psykopatiska personlighetstyper är att dom tolkar all information så att det skall passa deras syften och mål.
Så "hederliga" dom är, så sprider dom medvetet och omedvetet felaktiga påståenden och förutfattade meningar som om det skulle vara sakfakta !! Och till slut så blir det sanning för dom själva !
Vilket i sin tur skapar en intelligensbefriad och fördummad fascistisk personlighet.

Ett citat ur Rapport den 13/12-98.
"4 av 10 svenskar tror att "negrer" är mindre intelligenta än vita människor,,,!!!
"1 av 10 svenskar är övertygade att så är fallet,,,!!!
"47% av Centerpartister och Moderater tror att det är fullt möjligt att dom är dummare än vi,,,!!!

Detta visar ju helt klart att Borgerlig ideologi, till sin allra innersta karaktär är rasistisk och fascistoid !!!!
Glöm aldrig Sjöbo-Olle och Ny Demokrati mfl hjärndöda personer och ideologier !

Uttalande av en "jobbarkompis"
Efter att ha diskuterat kriget, massmorden, våldtäkterna och övergreppen mot Kosovo albanerna.

"Ja, nu ska vi väl ha hit ännu fler blattar och blattehoror ",,,

Med andra ord så kan han och andra ovan nämnda lågpannade individer,,, i ena sekunden med extra upprörd stämma, fördöma våldtäktsmän och pedofiler.(avseénde händelser i Sverige,,, och det med all rätt.)
För att i nästa sekund ondgöra sig över "blattehoror" som kommer hit och lever på "våra" skattepengar,,,
Utan att för en sekund reflektera över att dom, och deras små döttrar kanske har blivit våldtagna i hemlandet innan dom har flytt hit,,,

Och att dessa individer själva,(jobbarkompisen mfl likar alltså) med sina förnedrande, och förtryckande åsikter och uttryck,,, egentligen står på samma sida som dom våldtäktsmän som våldtog dessa kvinnor
och barn. Med andra ord befrämjar man ena sekunden våldtäkter,,, För att sedan göra ett mentalt lappkast och rya om att våldtäktsmän borde skjutas,,,
Men om en "blattehora" blir våldagen,,, ja det gör tydligen ingenting !!! Snacka om totalt hjärnsläpp !!!

Av detta följer av logikens lagar, att dom själva också borde skjutas !
Kan man verkligen påstå att en så innihelvete inkonsekvent och sönderfrätt hjärna fungerar tillfredställande?
I helvete heller!!!

Har en dylik individ överhuvudtaget rätt att döma andra,,,

I helvete heller!!!

Har en dylik individ rätt att leva vidare i frihet för att förtrycka och förnedra oskyldiga människor,,,

I helvete heller !!!

Om inte en sådan människa är fullständigt hjärndöd och känslolös så är väl ingen det !!!

En liknande parallell är att vissa människor, likt "jobbarpolaren" som nämns ovan,,,
Å ena sidan kan fördöma Våldtäkter,,, Stölder,,, Inbrott,,, Rån,,, osv. osv. ,,,,,,,,
För att i andra stunden förespråka en ekonomisk politik som i realiteten innebär att massor av människor "rånas" - blir bestulna på sina liv, och rätten till en dräglig tillvaro - "våldtas" själsligen och mentalt -
Deras personliga integritet tas ifrån dom,,, liksom deras människovärde mm.
Hur fan är som sagt en sådan hjärna funtad egentligen,,,??? Är den funtad ???

Citat av en annan "jobbarkompis" angående uppsättande av "Rastning av hundar förbjuden" skyltar i Stockholmsförorten Husby.(invandrartätt område.)

"Vad skall detta tjäna till,,,dom där jävla svartskallarna kan ju ändå inte läsa,,,,"

Då inställer sig ju genast den oerhört intressanta frågan,,,
Hur pass bra skulle han själv klara av att läsa skyltar om han befann sig i utlandet ?
Skulle han vara smartare än "svartskallarna" och klara det hur galant som helst ??
Hardly my friend ! Hardly !
(till saken hör att han inte ens förstår engelska !!)

Själv åkte han dit för rattfylla en natt när han var ute och plogade snö på jobbet,,, 2,1 promille, vilket tyder på stark tillvänjning och alkoholism. Har själv varit med när han kört pickupen på arbetstid, och då han hoppat in på bolaget och köpt 3-4 st öl, och sedan druckit upp dom och sedan kört bil "påverkad" under arbetstid. Och det var ingen ide att försöka få honom att inte köra bilen, för det örat ville han absolut inte lyssna på. Köper och dricker dessutom hembränt och smuggelsprit och smuggelcigarretter.

Skulle en sån typ ha någon som helst rättighet att sätta sig till doms över andra människor bara för att dom råkar vara av annan etnisk/kulturell tillhörighet ? Svaret är ju klart som korvspad,,, NEJ!!
En dylik personlighet tyder på total avsaknad av intelligens och analysförmåga.

Sluthuvuden som han kan ju aldrig fatta att man måste döma individ för individ och inte efter utseende, hårfärg, ursprung osv. Men det har såna som han tyvärr alldeles för liten och degenererad hjärna till !!!!

När han ser en person som är CP-skadad eller har någon annan form av mentalt eller fysiskt handikapp,
så kallar han dom för: "Dom där Mupparna",,, Snacka om förakt för andra !
Han slår ner på "blattar", "kolsäckar", "miljövänner","historiedårar" mfl, han klagar på allt och alla,,,
och är samtidigt bara ett simpelt, rasistiskt intelligensbefriat rattfyllo !!!

Om det hade varit en mjuk och varm människa som hade besvär med spriten, och som mådde dåligt, så hade man självklart ställt upp och stöttat henne/honom. Men eftersom han är ett sånt rasistiskt svin så finns det inga planer i helvete att man skall kunna tycka synd om honom, och ställa upp med stöd mm.

Dom här föraktfulla typerna tycker ofta till exempel att det är häftigt med Handsfreebar,,,
(barer där småbarn sitter och suger av gästerna under borden)
Enligt deras synsätt så är det ju "bara blatteungar",,, (Behöver man säga mer ???)

 
Much more to come !

Till Toppen igen.


Politisk Dagbok Innehåll Charlies Sajberhem

Knep och Knåpyrajt:

Sir Charles Production.Inc
Kontakta webmaster 
Kontakta Webmaster 
Skriv några rader i gästboken
Skriv ett par rader i Gästboken
Du är besökare nr:

sedan starten 2001