Innehåll  Politiska Dagboken Charlies Sajberhem

  ?!? "Social Kompetens" ?!?  

 

  Den "officiella" synen på "Social Kompetens" innebär:
Förmåga att kunna samarbeta tillsammans med andra människor i olika situationer så att samarbetet skall
kunna flyta så smidigt som möjligt och utan komplikationer. (Anses vara "FIIINT" och "BERÖMVÄRT" !)

Den faktiska innebörden:
Den undersköna konsten att i varje aspekt av livet kunna ljuga, hyckla, och förställa sig inför andra
människor, och kunna dupera dom så till den milda grad, att dom tror att du faktiskt har samma åsikter
och värderingar som dom själva och att ni jobbar mot "samma mål" !

Jobbar du t.ex tillsammans med en person som du anser vara ett riktigt infekterat babianarsele, och ett
rasistiskt djävla dyngsvin... Ja då skall du naturligtvis lisma - jamsa och pjollra med, bara för att,,,
"Arbetet inte skall taga skada" ! (Suck å stön !)

Om en eller flera personer uppenbart är rasister, fascister, chauvinister eller någon annan form av
förtryckare, så ska du absolut inte ta strid för det som är rätt och riktigt ur humanistisk synvinkel,
utan dumdrygt och stillatigande flina med på ett allmänt intelligensbefriat ärthjärne sätt !

"Social Kompetens" innebär med tydlig nödvändighet att du måste förneka alla dina egna värderingar
och åsikter, och du måste "nollställa" dig känslomässigt för att "passa in" i "gänget".
Du måste med nödvändighet lära dig att slicka alla skitiga arselen som kan komma i din väg,,, slicka och le !

Det är ungefär som allt annat socialt förtryck där du måste anpassa dig till andras fullkomligt sinneslöa
fördomar-vanföreställningar och inte sticka ut hakan allt för mycket för att bli accepterad av omgivningen.

Det är alltså "FIINT" och "BERÖMVÄRT" att ljuga-hyckla och förställa sig tillsammans med andra människor !
I skolan fick vi lära oss att man skulle vara ärlig och rättfram ! Men det är tydligen inte "inne" längre !

Logiskt sett så måste följden bli, att om man vågar stå för sina åsikter-värderingar och påpekar orättvisor
och uppenbara felaktigheter så är man med andra ord fullständigt "Socialt Inkompetent" !???? Eller !?!?
Snacka om mentala härdsmältor !!!

Den enda anledningen till att den "Sociala Kompetensen" har gjort sitt ärofulla intåg, är att Näringslivet
och den Ekonomiska/Politiska makten vill fostra alla undersåtar/medborgare till lydiga och icke kritiskt
tänkande slavar. Och den hjärntvätten har dom lyckats med över all förväntan ! Det har väl aldrig varit
så tyst ute på arbetsplatserna som det har varit dom senaste åren ! Ingen vågar framföra nödvändig kritik
eller komma med förslag på förbättringar i arbetsmiljö mm. Folket är skrämt till tystnad !

"Håll käften och var glad att du har kvar jobbet",,, är den underförstådda meningen !
"Håll med övermakten och slicka så många arselen du kan,,, så skall det gå dig väl i händer !"

Några tänkvärda uttalanden:

"Medveten och intelligent manipulation av massornas organiserade vanor är en viktig
ingrediens i ett demokratiskt samhälle. De som manipulerar denna dolda samhällsmekanism
utgör ett skuggkabinett som i realiteten styr vårt land."

Edward L. Bernays, PR-chef för United Fruit i Guatemala på 50-talet. Bernays var amerikansk propagandaexpert.
Citatet är hämtat från hans bok "Propaganda".


"Det finns i själva verket två sorters sanningar.
Den ena är den "sanna sanningen", den som stämmer med verkligheten - och den andra är den
politiska sanningen, den som tjänar nationens intresse, nationens väl.

Filmregissören Emile de Antonio i Cahiers du Cinema nr214, 1969.
(Ovanstående stämmer även in på ekonomiska maktstrukturer)


"Han tog itu med att öva sig i krimstopp.
Han ställde upp antaganden för sig själv - "partiet anser att jorden är platt", "partiet anser att is
är tyngre än vatten" - och tränade sig i att inte märka eller förstå argument som motsade dem.
George Orwell, 1984.

"Det krävdes också ett slags tankeatletik, en förmåga att i ena stunden bruka den mest
finslipade logik och i nästa stund vara omedveten om de grövsta logiska misstag.

George Orwell, 1984.

-Hur många fingrar, Winston?
-Fyra. Det är väl fyra. Jag skulle se fem om jag kunde. Jag försöker se fem.

-För en liten stund sedan visade jag dig fingrarna på den ena handen.
-Du såg fem fingrar. Minns du ?
-Ja.
(O´Brien räckte upp vänstra handens fingrar, med tummen dold.)
-Här har vi fem fingrar. Ser du fem fingrar?
-Ja.

George Orwell, 1984.

Faran ligger inte i att vi kan vakna upp en morgon och finna en fascistisk värld:
Det vore lätt att förhindra. Faran ligger i att vi kan gå till sängs kvällen innan i en värld
som redan börjat bli fascistisk utan att vi märkt det.

Arthur Koestler (Yogin och kommissarien,1945)

  Lögnen är idag så etablerad i samhället så att om vi tar bort den, kommer samhället
inte bara att skaka i sina grundvalar, utan kanske till och med raseras och gå under.


 
  (En MYCKET utförligare analys kommer lite längre fram,,,)

 
Innehåll Politiska Dagboken Charlies Sajberhem

Knep och Knåpyrajt:

Sir Charles Production.Inc
Kontakta webmaster 
Kontakta Webmaster 
Skriv några rader i gästboken
Skriv ett par rader i Gästboken
Du är besökare nr:

sedan starten 2001