Världsbefolkningens ökningstakt:
Hektar Regnskog *
Arter som utrotas*
*sedan Jan 1, 2000

Vad är det klockan visar ?

Dom data som presenteras i denna Världsklocka visar tillväxttakten hos
världsbefolkningen baserat på nyligen gjorda beräkningar av US Census Bureau.

Antal hektar förlorad regnskog är baserat på dom senaste vetenskapliga uppskattningarna,
som säger att ungefär 38 miljoner hektar kommer att förstöras under år 2001.

Klockan för antalet arter som kontinuerligt utrotas visar en försiktig uppskattning på att ungefär
100 olika arter utrotas varje dag,,, året runt. Vetenskapliga beräkningar visar på att mellan 20-200
olika arter utrotas varje dag, där dom flesta uppskattningarna hamnar på ca: 100 olika arter/dag.