Sedan man först såg dagens ljus har det runnit många kubikmeter vatten under bland annat Seines broar. Till vänster ser du hur jag såg ut vid resans början i mitten av det glada 50-talet, och till
höger framgår hur resan har påverkat mig. Bilden är tagen under en svamprazzia i storskogen för några år sedan.

Skillnaden mellan bilden till höger och verkligheten som den
ter sig anno 2007 är att jag har rakat av mig skägget och begåvats med glasögon.

Nedan finner du uppgifter om de utbildningar och anställningar
jag haft genom åren, samt lite information om övriga meriter.

För att se betyg/intyg klicka på ikonen vid respektive rubrik.


 
Högerklicka
och ladda ner CV:n som PDF

Titta gärna på de fina stenarbeten jag och en arbetskamrat utförde på Resarö 1999.

 

Arbetslivserfarenhet

Moderna Byggmetoder AB
.......................................................................... Nov 2007 - Tillsvidare
Denna anställning påbörjades direkt efter avslutande av jobbet på
Stockholms Sten & Markarbeten AB och pågår tillsvidare och arbetsuppgifterna
är de samma som nedan beskrivits under andra trädgårdsanläggningsföretag.

MBM's hemsida: Moderna Byggmetoder AB

Stockholms Sten & Markarbeten AB ..................................................................6/8-07 - okt 2007
(Kortare säsongsanställning som avslutades i förtid då företaget avvecklades).
Nyanläggning av privatträdgårdar och offentliga miljöer.
Plattläggning, Marksten, Mursättning, Kantsten, Trappor,
Gjutning fundament för car-port, ritningsläsning och utsättning höjder.

TÖA Mark & Park AB
                                                                                        1/4-05 -  4/8-07
(Tillsvidareanställning som avslutats den 4 augusti 2007 på grund av arbetsbrist).
De flesta inom trädgårdsanläggning och trädgårdsunderhåll förekommande
arbetsuppgifter, samt snöröjning och diverse fastighetsskötsel. Firmans kunder
är i huvudsak daghem och servicehem, samt en mindre andel bostadsområden,
varför dagliga såväl kund- som sociala kontakter med både beställare och konsumenter(dagisbarn/pensionärer) tillhör de återkommande arbetsuppgifterna.
 

Tomtberga-Huge ...............................................................................................1/9 - 31/11 -04
2 månaders tidsbegränsad anställning som trädgårdsarbetare.
(huvudsakligen föryngringsbeskärning av buskar) 

Lindberg & Strede AB (numera ”Qbikum Mark & Park AB)                                                  16/3-98 – 17/8-01
Alla inom Trädgårdsanläggningens förekommande arbetsuppgifter:
Ritningsläsning och utsättning höjder.
Sättning och huggning små- och storgatsten samt kantsten.
Sättning granit/cement/sliperstrappor.
Sättning granit/cement/knäckstenmurar mm.
Sättning-dragning dag/avloppsbrunnar och ledningar.
Sättning L-stöd (vinkelstöd) i olika storlekar. Sättning limkantsten.
Läggning - kapning - tillhuggning - gjutning kalkstensplattor.
Läggning alla former av marktegel - munksten - cementplattor mm.
Uppbyggnad-gjutning murar i storgatsten - smågatsten - skifferplattor mm.
Formning - armering - gjutning fundament och cementplattor.
Plantering träd och buskar. Vinter- föryngrings- och underhållsbeskärning.
Nedtagning träd. Snickring staket, sandlådor, pergola, trallgolv, planteringskar mm.
Finplanering-sådd gräsmattor. Utläggning färdigt gräs på rulle.
Asfaltering, Snöröjning, Fastighetsskötsel Och mycket mycket mer...

Mark & Anläggningsservice AB                                                                                      21/5-96-13/3-98
Här gäller samma uppgifter som för Lindberg & Strede ovan.

Salems Kyrkogårdsförvaltning                                                                                       2/5-95-31/10-95
Gravskötsel, Plantering, Beskärning, Gräsklippning, Målning,
Nyanläggning och reparation av gräsmattor. Viss form av Fastighetsskötsel. 

Södertälje Teateramatörer                                                                         17/10-94-17/4-95
Till större delen som nedan
 

Södertälje Teateramatörer                                                                                             25/1-94-25/7-94
Ansvar för uthyrning av teatern, biljettbokningar, medlemsutskick,
snickra-måla kulisser mm. Sköta ljud och ljussättningar under repetitioner
och föreställningar. Bidraga med kreativa i och runt teateruppsättningar,
såväl det som rörde Saga-Teatern inredningsmässigt. Div Fastighetsskötsel.
Deltog även själv i ett antal olika roller i pjäser.
 
FF-Fastighetsservice AB                                                                                              18/5-92-17/12-92
Park o Trädgårdsunderhåll, Fastighetsskötsel.

Bostadsbolaget AB                                                                                                              1/9-86-4/1-91
Alla inom Trädgårdsanläggning förekommande arbetsuppgifter.

Gatukontoret i Göteborg                                                                               1/4-86-31/8-86
Park o Trädgårdsunderhåll, Beskärning, Div Nyanläggning.

Gatukontoret i Göteborg                                                                              22/7-85-30/9-85
Park o Trädgårdsunderhåll, Beskärning, Div Nyanläggning.

Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning                                                                15/4-85-19/7-85
Gravskötsel, Plantering, Gräsklippning, Beskärning.

Gatukontoret i Göteborg                                                                             24/4-84-30/9-84
Park o Trädgårdsunderhåll, Beskärning, Div Nyanläggning.

Mölndals Kyrkliga Samfällighet                                                                    24/5-83-19/8-83
Gravskötsel, Plantering, Gräsklippning, Beskärning.

Cederwall & Söner AB                                                                                   3/11-80-7/8-81
Slipning, Kapning, Formning, Smältning, Gjutning, Truckkörning.

Stureförlaget AB
                                                                                      27/5-80-27/10-80
Telefonförsäljning av: Nysilver, Kandelabrar
Läkarböcker, Onyxtelefoner, Litografier mm.

Volvo Torslandaverken                                                                               11/9-78-11/4-80
Montering och kvalitetsjustering av bilar på löpande bandet.

S.Rydens Gjuteri AB                                                                                     15/9-75-6/7-78
Slipning, Kapning, Formning, Smältning, Gjutning, Truckkörning.

Konsumhallen Aneby                                                                                     7/1-74-6/7-74
Ansvar för Mejeri, Djupfryst, Grönsaker, Dricka, Prismärkning,
Beställning varor, samt utskrift av Reklamskyltar.

Converting Foam AB                                                                                       juni-73-dec-73
Montering, Paketering, Truckkörning, Lagerhantering.

-------------------------------------------------------------------------

Utbildningar
Komvuxutbildning motsvarande 3-årigt gymnasium                                 avslutad Juni-2004
18 veckors Markbyggnad och Trädgårdskurs                                                  1983/1984
4 veckors Beskärningskurs
1 veckas Stensättningskurs (fortbildning)
6 dagars Motorsåg/Apteringskurs
2-årigt gymnasium. (Kontor o Distributionskunskap)                                                        1971-73
9-årig grundskola.

--------------------------------------------------------------------------

Övriga meriter
Innehar yrkesbevis avseende Trädgårdsanläggning & Grönyteskötsel.
Styrelseledamot och vice Saga-chef hos Södertälje Teateramatörer.
Fackligt förtroendevald i trädgårdsklubben på Bostadsbolaget i Göteborg.
Gruppbefäl i det Militära.
Gruppchef i Civilförsvaret.
Patrulledare i Scouterna.
Innehar körkort AB.
Startat ett antal olika musikgrupper.
Fullgjord värnplikt (inga repmöten kvar)
Cirkelledarkurs på Fritidsfrämjandet i Göteborg

--------------------------------------------------------------------------


Språkkunskaper
Talar, skriver och förstår svenska språket av födsel och ohejdad vana.
Talar, skriver och förstår Engelska mycket bra.
Talar och förstår Tyska relativt bra, men är väl lite ringrostig.

--------------------------------------------------------------------------

Datorkunskaper
Under studierna vid komvux erhöll jag MVG i alla datorrelaterade ämnen såsom:
Datorkunskap – Info/Layout - Webbdesign - Multimedia. Har datorvana en bra bit
över genomsnittet och hanterar bland många andra, följande datorprogram:
Operativsystem: Windows 98 - Windows ME - Windows XP Professional
Officeprogram: Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage, Visio.
Grafik: Photoshop, Corel Draw, Illustrator, PaintShopPro, ImageReady, Fireworks mfl.
Musik- och studioprogram: Cubase, Cakewalk, FL Studio mfl.
Webbredigering: Frontpage, Dreamweaver, Fireworks, GoLive mfl.
Multimedia/DTP: LiveMotion, InDesign, Premiere, PageMaker, AfterEffects, Visio mfl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalia/Saker jag är bra på:
Som person är jag i grunden en lugn och sansad personlighet med en stor portion
humor som har nära till skratt och skämt. Jag ser dock seriöst på mina uppgifter i både
arbetslivet och privat samtidigt som tidigare arbetskamrater anser mig vara ”easy going”,
det vill säga, vara lätt att ha och göra med eftersom jag oftast är på ett gott humör och
har lätt för att anpassa mig till olika miljöer och människor utan att behöva ge avkall på
min personliga integritet.

Dessutom både gillar jag och har lång vana vid att träffa och ”serva” nya människor dagligen.
Detta är något man ofta får möjlighet att utöva även när man arbetar med trädgårdsanläggning
och underhåll, där man ofta får vara ”förmedlande/förklarande” faktor mellan till exempel
hyresgäster och företaget. Ofta handlar det om äldre personer som är frågande och kanske
rädda, eller bara söker lite social kontakt. Och då får man möjlighet att utveckla sin
”sociala kompetens” ytterligare.

Jag är mycket noggrann när jag utför mina arbetsuppgifter, vilket naturligtvis beror på att
man vill lämna ifrån sig en högkvalitativ produkt. Gillar att arbeta självständigt under eget
ansvar, och är ”självgående”.

Under mina 2004 avslutade studier på komvux märkte jag att jag både gillar och är bra  på att
skriva, utreda, analysera, systematisera, organisera och sammanställa olika sorters textmaterial
och information såsom till exempel: PM, medlemsutskick, förfrågningar, register, arkiv osv.
Jag är med andra ord bra på att skriva rapporter, göra analyser, hålla föredrag, kommunicera
med människor osv.

Som framgår av CV:n i övrigt, har jag uppenbarligen en personlighet som har passat för att
antaga rollen som gruppbefäl, gruppchef, patrulledare, cirkelledare, fackligt förtroendevald,
styrelseledamot, vice ordförande/chef, samt axla rollen som drivande när det handlat om att
starta och driva ett antal musikgrupper. Jag gillar med andra ord att ha ett visst inflytande
över det jag sysslar med, och det är därför som jag föredrar att arbeta under personligt
ansvar för det jag utför.

I vissa kretsar anses man väl kanske som mer eller mindre ”utrangerad” när man som jag och
många med mig har passerat de gyllene ”femtio”. Men jag vill tvärtom nog drista mig till att
påstå att det snarare är en fördel med en person som har långvarig arbetslivserfarenhet,
besitter en god social kompetens, har förmåga att kommunicera på lika villkor oavsett kulturella,
sociala, eller åldersmässiga skillnader, som har erfarenhet av att ”serva” människor och
besitter yrkeskunskaper inom många skilda yrkesgrenar, är flexibel och gillar kreativa
stimulerande miljöer, som föredrar att ta personligt ansvar för det man utför, är noggrann
och ordningsam, och som dessutom innehar gedigna kunskaper i allt från fysiskt ansträngande
grovarbete, hantverksmässig stensättning och snickerier till avancerad datorhantering,
administration och serviceinriktade arbetsuppgifter där social kompetens och god
människokännedom är meriterande.

-----------------------------------------------------------------------------------

Yrkeskategorier jag passar för och mycket väl kan tänka mig att arbeta med:
Trädgårdsanläggning - Trädgårdsunderhåll - Kyrkogårdsarbete – Parkarbete - Odling
Naturvård – Djurskötare – Fiskodling – Turistguide – Stugvärd – Museiarbetare/guide
Transport - Distribution - Fordonsförare – Chaufför - Fastighetsskötare – Husvärd
Vaktmästare - Lagerarbete – Fabriksarbete – Grovarbete… och närbesläktade yrken.

Arbetar gärna med någon form av administrativt, organisatoriskt, utredande eller
sammanställande arbete. Även olika former av serviceinriktat arbete är av intresse
liksom ett flexibelt, kreativt och/eller ”rörligt” arbete.
Gärna något inom ”kultursektorn” eller ”miljösektorn”.

--------------------------------------------------------------------------------

Fritidsintressen:
Musik - Har spelat gitarr i ett antal olika musikgrupper sedan 1974, och har numera en
musikstudio i datorn för produktion av eget material. Jag läser mycket, och då företrädesvis
vetenskaplig populär- och facklitteratur om bland annat historia, arkeologi, filosofi, psykologi,
kvantfysik, samhällsvetenskap, miljö, ekologi och politik, samt naturligtvis romaner och
skönlitteratur av olika slag. Är även intresserad av djur, natur, svampplockning och
odling av egna livsmedel.

----------------------------------------------------------------------------------

Geografisk mobilitet:
För tillfället bor jag i Salems kommun ca: 2 mil söder om Stockholm.
Eftersom jag är intresserad av djur, natur, svamp- och bärplockning, och framledes
planerar att införskaffa ett litet rött torp med vita knutar ute på landet för få möjlighet
till egna grönsaksodlingar, är jag absolut inte främmande för att flytta på mig om det
rätta erbjudandet om anställning infinner sig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referenser
Mikael Johansson,
företagare, Moderna Byggmetoder AB ................. 073-202 36 22
Roger Skogqvist, företagare, Moderna Byggmetoder AB .................. 070-453 10 40
Stefan Johansson, företagare, Stockholms Sten & Markarbeten AB ....073-980 38 22
Runar Lindberg, företagare/arbetsledare, Qbikum Mark & Park AB        070-482 05 31    08-564 897 50
Östen Alm, företagare/arbetsledare, Töa Mark & Park AB                   070-735 24 64    08-530 335 36
Sören, kyrkogårdsföreståndare, Salems Kyrkogårdsförvaltning                                    08-532 545 56
Lars Ahlin, styrelseordförande/teaterchef, Södertälje Teateramatörer                          08-550 123 14

För allra bästa referens gällande mina kunskaper i markbyggnad/trädgårdsanläggning
samt underhåll är det Runar Lindberg som gäller i första hand. Han var min arbetsledare
på både
Mark & Anläggningsservice AB såväl som på firma Lindberg & Strede AB och vi
arbetade tätt
ihop under drygt 5 år från och med maj månad 1996 t.o.m. augusti 1991.
Hemsida: http://www.qbikum.se/  

Även Roger & Micke på MBM kan kontaktas via deras hemsida: Moderna Byggmetoder AB

Vad gäller huvudsakligen park- och trädgårdsunderhåll kan även Östen Alm och
Sören på Säby kyrkogård i Salems församling lämna goda vitsord.

När det gäller mer administrativa och serviceinriktade kvalifikationer kan även
Lars Ahlin hos Södertälje Teateramatörer kontaktas för mer information.

Originalbetyg/intyg medtages självklart vid en eventuell intervju.

-------------------------------------------------------------------------------

Därmed överlämnar jag nu denna ansökan om anställning till er för bedömning
av huruvida mina förutsättningar att passa in i den tänkta tjänsten är tillräckliga.

Med hopp om återkoppling... Roger Charlie Jansson.

Roger Charlie Jansson
Söderbygårdsväg 50
144 52 Rönninge

Hemtel: 08-530 601 40

Mobil: 070-55 18 111