Innehåll Skogsmulle Svampar Odlarmödor Ekologi Äta Flugsvamp Smaskiga recept Charlies Sajberhem

  Svart Trumpetsvamp.(Craterellus cornucopioides) Svampskolan
   

  Svart trumpetsvamp har en brunsvart till blåsvart fruktkropp som är djupt
tratt-trumpet, eller strutformad utan skarp gräns mellan hatt och fot.
Hatten kan bli 4-8cm bred, och har vågig eller krusig kant, som snart böjs utåt-nedåt.
Insidan av hatten är brungrå till brunsvart, ibland helt svart samt småvårtig.
Utsidan är ljusare och grå i olika nyanser, emellanåt i en blåaktig ton.
Den är slät eller har antydan till åsar.
Hela svampen är ihålig, har tunt kött och blir 7-12cm hög.
Fruktkropparna har en svag syrlig doft av frukt och mycket angenäm smak.

Den växer som regel i stora grupper i skogsbryn och igenväxande hagmark.
Den är tämligen vanlig i södra och mellansverige, men utbredningen är ojämn.
Vanligtvis finner man den i löv- och blandskog, och då företrädesvis under ek
och hassel, men den är inte helt ovanlig även i mossrika barrskogar.
På gund av sin färg kan den vara vansklig att upptäcka bland fjolårslöven.

Dess nordgräns går troligen i mellersta skandinavien och den saknas i Norrlands inland.

Av många ansedd som en av vårt lands bästa matsvampar, och är utomordentligt läcker.

Den är lika förnämlig stekt som stuvad och särskilt lämpad att torka.

Växtsäsong: Augusti-September.

Svart trumpetsvamp är Södermanlands landskapssvamp.

Plocktips:
Kan med fördel plockas med hushållssax. Då klipper man av svampen strax ovanför
fotens svarta nederdel, som ofta är lite besk. Vid rensningen bör man klippa eller
skära upp tratten, eftersom småkryp ofta gömmer sig där.
 

  Förväxlingssvamp:
Svart trumpetsvamp är utmärkt som nybörjarsvamp eftersom den är så lätt att känna igen och
inte har någon giftig förväxlingssvamp. Det finns några sällsynta lövskogsarter som påminner
om svart trumpetsvamp, men inga av dessa är misstänkt giftiga.

En sådan är Grå kantarell (Cantharellus cinereus), som dock har tydliga små åsar på hattens
undersida. Eftersom grå kantarell är så sällsynt bör man lämna den kvar i skogen.
 

Svampskolan

   

Innehåll Skogsmulle Svampar Odlarmödor Ekologi Äta Flugsvamp Smaskiga recept Charlies Sajberhem

Knep och Knåpyrajt:

Sir Charles Production.Inc
Kontakta webmaster 
Kontakta Webmaster 
Skriv några rader i gästboken
Skriv ett par rader i Gästboken
Du är besökare nr:

sedan starten 2001